Αναλαμβάνουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα σας με βάση το νόμο.

Ασφαλιστικό Δίκαιο

H κοινωνική ασφάλιση καλύπτει μια σειρά ασφαλιστικών κινδύνων, όπως το γήρας, η αναπηρία, η ασθένεια, η μητρότητα και η ανεργία. Αντίστοιχα, έχουν διαμορφωθεί μια σειρά ασφαλιστικών κλάδων που αντιστοιχούν στους ως άνω ασφαλιστικούς κινδύνους: α. Σύνταξης, β. Παροχών ασθένειας και μητρότητας, γ. Ανεργίας, δ. Πρόνοιας

Αναλαμβάνουμε Μεταξύ Άλλων


  • Αγωγές για θανατηφόρα ατυχήματα (τροχαία, εργατικά, ναυτικά κλπ.)
  • Διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια και συμβάσεις
  • Αγωγές για σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημίες από ατυχήματα.
  • Διεκδίκηση πάσης φύσεως περιουσιακών και λοιπών ζημιών από το ατύχημα.
  • Νομικές Υπηρεσίες και δικαστική εκπροσώπηση σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις, υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Αθανασίου Αλεξάνδρα - Δικηγόρος- Ασφαλιστικό Δίκαιο